ประกาศ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 

 

1.ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในเวทีการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ *จะประกาศในวันที่ 10 กันยายน 2561

2.การชำระเงินลงทะเบียน สามารถชำระได้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2561  หาชำระแล้ว สามารถแจ้งการชำระได้ที่ Human_Journal@hotmail.com พร้อมแนบหลักฐาน  การชำระเงินดูรายละเอียดได้ที่นี่..

3.การแสดงโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงานให้โหลดรูปแบบได้ที่นี่.. template_poster

4.สามารติดต่อที่พักได้ที่อาคารล้านช้าง หมายเลขโทรศัพท์  044-041540

 

รายละเอียด

ประกาศ-ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอระดับชาติ

การนำเสนอแบบบรรยาย

งานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1

5-Oral-Presentation-NC-HUNIC-2018

6-Oral-Presentation-IC-HUNIC-2018

7-Poster-Presentation-NC & IC-HUNIC-2018

หนังสือตอบรับเข้าร่วมการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1

หนังสือตอบรับเข้าร่วมสำหรับผู้นำเสนอแบบโปสเตอร์

หนังสือตอบรับเข้าร่วมสำหรับผู้นำเสนอระดับชาติ

ตอบรับเข้าร่วมผู้นำเสนอระดับนานาชาติ